Posilování svalů

Aktivace svalů, růst svalů, růst maximální síly, rychlosti a vytrvalosti

Růst maximální síly

EMS trénink Bodytec - aktivuje vaše svalstvo a vyvolá silnější kontrakce než by jste byli schopni vyvinout při vědomém vynaložení síly. Netrénovaní lidé jsou schopni ze svého silového potenciálu vědomě dát do pohybu jen 70% svalové síly. Zbylých 30% není k dispozici pro vědomé zapojení (autonomní zásoba).

Bodytec EMS trénink svým širokým působením umožňuje snížit tento silový rozdíl  mezi absolutní a maximální silou, resp. vám umožní využít vyššího silového potenciálu svého těla.

Růst svalů - Hypertrofie

Bodytec - elektrická stimulace svalů - má mimořádné účinky na rychle se stahující vlákna svalů a to z hlediska růstu síly i růstu objemu svalů – hypertrofie.

Dobře vypadat a podávat vysoký výkon to jsou jedny z požadavků dnešní doby. Více než kdykoliv předtím je zpevněná atletická postava symbolem úspěchu - jak v pracovním, tak i soukromém životě. Mužský hormonální systém a jeho dispozice, tak pomocí vysoce efektivního tréninku Bodytec umožňuje zvýšený růst svalů zejména v oblasti hrudi, ramen, hýždí a nohou, který je patrný již v krátkém čase.

Zvyšování rychlé síly 

Obrácením Henemannova principu zapojování svalových skupin se při elektrické stimulaci aktivují nejprve rychlá svalová vlákna. EMS trénink tedy v porovnání s tradičními posilovacími metodami také nabízí optimální podmínky pro “rychlosilové” sportovce. Ve sportovní praxi je rychlost určujícím faktorem.  Zatímco konvenční metody cvičení umožňují navyšovat maximální výkon pouze zvýšením síly, Bodytec EMS trénink též zvyšuje rychlost provedení pohybu, a to bez velkého náporu na pasivní pohybový aparát! Elektrické impulsy ovlivňují rychlá svalová vlákna nesmírně efektivně a napřímo. Proto je elektrická stimulace svalů nezbytná pro sportovce orientované na výkon!

Zlepšení silové vytrvalosti

Při celotělovém EMS tréninku pozorované osoby disponovaly zvýšenou schopností vytrvalého výkonu. Vedle lokálního zlepšení vytrvalosti můžeme předpokládat i všeobecné zlepšení, protože trénink stimuluje více než 1 / 6 kosterních svalů. Dobře vytrénovaná silová vytrvalost a maximální síla jsou určujícími faktory základní fyzické úrovně. Silová vytrvalost je definována jako odolnost vůči svalové únavě v dlouhotrvajícím silovém výkonu. Je to též důležitý předpoklad pro vysokou aerobní vytrvalost.  

 

 

Stáhněte si aplikaci zdarma
QR kód mobilní aplikace Bodytec na Apple iTunes
QR kód mobilní aplikace Bodytec na Googleplay